Laboratoryjny System Informatyczny

Modulab GOLD - laboratoryjny system informatyczny

Modulab GOLD jest modułowym, konfigurowalnym systemem informacyjnym przeznaczonym dla laboratoriów klinicznych. Wdrożenie systemu pozwala na znaczącą poprawę jakości i wydajności pracy laboratorium.

System ten obsługuje szereg dziedzin laboratoryjnych tj.: chemia kliniczna, hematologia, immunochemia, analiza moczu, mikrobiologia, cytologia oraz wiele innych. Można go skonfigurować odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkowników pod względem wielkości (od pojedynczej stacji roboczej do 100 stacji w sieci lokalnej) i pełnionej roli (od prostego zarządzania danymi do pełnej obsługi informatycznej laboratorium).

Rozwiązanie oparte jest na architekturze typu klient/serwer, funkcjonującej w środowisku sieci lokalnej (LAN), mogącej współpracować ze stacjami odległymi. Podobnie, w przypadku zapotrzebowania na automatyczną wymianę danych pomiędzy laboratorium i oddziałami szpitala, Modulab GOLD można połączyć ze szpitalnym systemem informacyjnym.
Środowiskiem operacyjnym serwera jest Windows Serwer 2003 lub nowszy, a w stacjach roboczych można zainstalować dowolną wersję Windows (XP, Vista, 7). Wprowadzenie elementów redundancji (wieloprocesorowe komputery, macierze dyskowe RAID 5, demontowalne dyski twarde) gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

laboratoryjny system informatyczny

 Odbiór próbek i zlecanie badań
Modulab GOLD umożliwia łatwe programowanie analiz i profili oraz tworzenie laboratoryjnych list zadań dla automatycznych i ręcznych analizatorów, obsługując przy tym wszystkie niezbędne dane demograficzne pacjentów.
Użytkownicy mogą zatwierdzać wyniki analiz bezpośrednio z każdej stacji roboczej przyłączonej do sieci lub przy użyciu specjalnych kart. System ułatwia również administrowanie powtarzającymi się czynnościami, takimi jak: jednolitą i unikatową bazą pacjentów, planowanie badań przyszłych, druk etykiet z kodami kreskowymi i rejestracja próbek.

Konfigurowalność i indywidualizacja
Użytkownicy Modulab GOLD mają pełną swobodę konfigurowania testów, profili, próbek do analizy, układów raportów i wszystkich tabel wykorzystywanych przez system.
Opcje indywidualizacji obejmują wszystkie mechanizmy weryfikacji wyników – każde laboratorium może zdefiniować własne kryteria zatwierdzania i raportowania danych.
Ponadto, integralnym komponentem systemu jest mechanizm opiniowania wyników, korzystający ze zdefiniowanych przez użytkowników reguł (reakcja systemu na dane, zasady powtarzania testów), formuł (np. delta check) i kryteriów weryfikacji. Mechanizmy weryfikacji i zatwierdzania danych biorą również pod uwagę historyczne badania próbek od pacjentów.
W systemie przewidziano łatwe w użyciu funkcje konfigurowania statystyki (raporty typowe są dostarczane wraz z systemem w postaci gotowej do użycia). Opracowane informacje można przeglądać w środowisku Modulab GOLD, drukować w formie raportu oraz wyeksportować na formaty czytelne dla większości popularnych arkuszy kalkulacyjnych.

Bezpieczeństwo informacji
Modulab GOLD steruje dostępem poszczególnych użytkowników do informacji, kierując się uprawnieniami przypisanymi każdemu z nich w indywidualnym pliku konfiguracyjnym. Każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych pozycji menu, funkcji i danych, które zostały mu udostępnione w związku z pełnioną funkcją i zakresem obowiązków. System monitoruje ponadto integralność danych, uniemożliwiając użytkownikom dokonanie zmiany zatwierdzonych danych (wprowadzenie zmian wymaga odpowiednich uprawnień).

Raporty
Modulab GOLD zawiera moduł projektanta raportów, służący do adaptacji układu wydruków. Raporty można przeglądać, drukować, zapisywać w postaci standardowych PDF, przesyłać faksem lub wysłać bezpośrednio email do zleceniodawcy. W celu udostępnienia raportu w odpowiedniej lokalizacji, system automatycznie wybierze drukarkę znajdującą się w wybranej sekcji laboratorium.

Intralab Web: sieć wewnątrz laboratoryjna
Sieć wewnątrz laboratoryjna rozszerza możliwości systemu Modulab GOLD w zakresie zarządzania danymi. Zapewnia ona natychmiastowy dostęp do wyników uzyskanych w laboratorium z poziomu całej sieci szpitalnej TCP/IP (przy zachowaniu reguł dostępu i bezpieczeństwa danych).
Użytkownicy po wpisaniu unikatowej nazwy oraz hasła mogą wyświetlać wyniki testów i dane zgromadzone w laboratorium oraz szybko i łatwo sporządzać potrzebne wydruki przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej przy zastosowaniu adresu IP.


Architektura klient/serwer
W celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów i zapewnienia maksymalnej jakości i integralności danych nawet w warunkach przerwy w zasilaniu, funkcję serwera Modulab GOLD pełni serwer bazy danych ORACLE.
Dane laboratoryjne zapisane są w postaci plików o naturalnej charakterystyce (faza przed analityczna, faza analityczna, faza po analityczna), identyfikującej pliki dla potrzeb zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane historyczne dostępne są w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację trendów w wynikach testów.

Szpitalny system informacyjny
Centralizacja funkcji przechowywania informacji o pacjentach w systemie Modulab GOLD nie stanowi żadnego ograniczenia. Modulab GOLD można połączyć ze szpitalnym systemem informacyjnym za pośrednictwem sieci TCP/IP, w rezultacie czego personel szpitala otrzymuje bezpośredni dostęp do wyników badań, danych potrzebnych do wystawiania faktur i informacji statystycznych, a także może zlecać nowe testy i odsyłać wyniki do laboratorium.

Obsługa analizatorów przyłączonych do sieci
System Modulab GOLD obsługuje praktycznie prawie wszystkie analizatory popularne
na rynku polskim.
Typowy obieg zadań w laboratorium można całkowicie zautomatyzować zarówno po stronie programowania analiz (zlecenia testów, listy zadań) jak i po stronie otrzymanych wyników (weryfikacja techniczna, dystrybucja, zlecanie powtórzeń, opiniowanie i drukowanie raportów).
System można również zaadaptować do potrzeb takich laboratoriów, w których niektóre lub wszystkie analizatory wymagają obsługi ręcznej.

Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Tel. +48 22 336 18 00
Fax +48 22 336 18 50

- Koagulologia
- Parametry krytyczne
- Chemia kliniczna
- Choroby autoimmunizacyjne
- Choroby zakaźne
- Laboratoryjny System Informatyczny
Werfen
Produkty
Kontakt
Polityka Prywatności

© Copyright 2014
All rights reserved.

Nota prawna
Polityka dotycząca plików cookie
Werfen.com