Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Werfen Life Group 

Opracowaliśmy zestaw wytycznych, dzięki którym nasza strona internetowa będzie przejrzysta i funkcjonalna dla wszystkich. Wytyczne mogą ulegać zmianie, więc warto regularnie sprawdzać  stronę, by zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją tych wytycznych. 

Każdy użytkownik tej witryny akceptuje i zgadza się przestrzegać opisane tu warunki. Strona internetowa zawiera informacje, komunikaty, oprogramowanie, zdjęcia, nagrania wideo, grafiki, muzykę, dźwięki, obrazy i inne materiały i usługi (zwane dalej „treścią”), udostępniane przez Werfen Life Group lub niezależnych dostawców w ramach licencji. 

Każdy użytkownik strony potwierdza niniejszym i jest świadomy, że w/w treści są udostępniane przez Werfen Life Group, a niektóre z nich są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej (zwanymi dalej „prawami”). Prawa te są obowiązujące i chronione są wszelkimi środkami, zarówno dostępnymi obecnie, jak i opracowanymi w przyszłości. W związku z powyższym użytkownik tej strony akceptuje fakt, że treści tu zamieszczone podlegają wskazanym zasadom i prawom oraz obowiązującym przepisom. 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Werfen Life Group podlegają ochronie prawnej, a Werfen Life Group jest właścicielem lub posiadaczem licencji na korzystanie z tychże treści; użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, odtwarzać, tworzyć dzieł pochodnych ani rozpowszechniać, wyświetlać, eksponować ani w żaden inny sposób wykorzystywać żadnych zamieszczonych tu treści ani materiałów, w całości ani w żadnej części. 

Zabrania się tworzenia linków i zamieszczania w treści e-maila jakiekolwiek adresu URL do dowolnej sieci Werfen Life Group bez uprzedniej pisemnej zgody Werfen Life Group. W razie jakichkolwiek problemów lub sugestii dotyczących naszej strony, prosimy o kontakt z administratorem serwera. 
Werfen Life Group jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie inne produkty lub nazwy produktów, które mogą pojawić się na stronie internetowej, są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej zarejestrowanych właścicieli. Ich powielanie bez zgody właściciela jest zabronione, w całości, jak i  we fragmentach. 

Werfen Life Group może wprowadzać zmiany techniczne, niezbędne do poprawy jakości, wydajności i skuteczności systemu oraz połączenia z sieciami tematycznymi i Internetem. 

Werfen Life Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia. 

Werfen Life Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane niedostępnością serwisu, które mogą mieć związek z serwerem lub sieciami łączności, ani za żadne szkody spowodowane przez wirusy komputerowe. 

Werfen Life Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji udostępnianych przez strony trzecie, dostępnych bezpośrednio na stronie internetowej lub poprzez link. 


Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Tel. +48 22 336 18 00
Fax +48 22 336 18 50

- Koagulologia
- Parametry krytyczne
- Chemia kliniczna
- Choroby autoimmunizacyjne
- Choroby zakaźne
- Laboratoryjny System Informatyczny
Werfen
Produkty
Kontakt
Polityka Prywatności

© Copyright 2014
All rights reserved.

Nota prawna
Polityka dotycząca plików cookie
Werfen.com